Atopiclair®: Klinik Etkinlik

Atopiclair® kullanan hastalarda atopik dermatit belirtilerinde anlamlı düzelme görülmüştür.

 

ok2 Hafif-orta düzeyde atopik dermatit
şikayeti olan bebek, çocuk ve yetişkinlerde
etkin ve güvenli olduğu gösterilmiştir.tedavi

ok2Kaşıntıda %78 oranında azalma sağlar.

ok2Hastaların %94’ü steroid tedavisine ihtiyaç
duymamıştır.


image


Atopiclair® ve Sebclair® dermatologlar ve pediatristler tarafından onaylanmaktadır.